Regulatsioon

Admiral Markets pakub teenuseid erinevates jurisdiktsioonides, kus ettevõtetele kehtivad järgmised load ja regulatsioonid.

Finantsinspektsioon on väljastanud Admiral Markets AS-ile tegevusloa investeerimisteenuste ja investeerimise kõrvalteenuste pakkumiseks Euroopa Liidus.

Finantsinspektsiooni tegevusluba number 4.1-1/46

Tegevusluba annab Admiral Markets AS-ile õiguse osutada investeerimis- ja maaklerteenuseid finantsturgudel, sh kauplemisteenuseid valuutade, aktsiate, futuuride ja CFD-dega. Vastavalt tegevusloale on Admiral Marketsil õigus osutada investeerimisteenuseid ja investeerimise kõrvalteenuseid kõigis kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis ning kolmes Euroopa Majanduspiirkonna riigis, kuhu kuuluvad Island, Norra ja Lichtenstein.

Tegevusluba omava ettevõttena tunnustatakse Admiral Marketsit  eelkõige hea maine, teenuste kõrge kvaliteedi, finantsstabiilsuse ning investorkaitse tõttu.

Admiral Markets UK Ltd tegevust reguleerib Suurbritannia kohalik finantsjärelevalveasutus Financial Conduct Authority (FCA), mille tegevusluba võimaldab Admiral Marketsil pakkuda kauplemisteenuseid valuutade ja CFD-dega kauplemiseks. UK nõuetest lähtuvalt hoitakse klientide vahendeid ettevõtte omavahenditest eraldi pangakontol.

FCA registreerinug number: Firm Ref № 595450

Admiral Markets UK Ltd klientidele rakendub finantsteenuste kompensatsiooniskeem (Financial Services Compensation Scheme), millega klientide rahalised vahendid on vastavalt CASS (Financial Conduct Authority Client Asset) reeglistikule FSCS-i poolt tagatud kuni 50 000 £ ulatuses.

Admiral Markets Pty Ltd-l on õigus osutada finantsteenuseid vastavalt Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) väljastatud tegevusloale number 410681.

ASIC: AFSL no. 410681

ASIC on Austraalia ettevõtete, turgude ja finantsteenuste reguleerija. ASIC litsentseerib ning teostab järelevalvet finantsteenuste pakkujate üle, et tagada efektiivne, õiglane ja aus tegevus finantsturgudel.

Admira Markets Cyprus Ltd tegevust reguleerib Küprose Väärtpaberite ja Finantsjärelevalve Komisjon (Cyprus Securities and Exchange Commission). See on eraldiseisev avalik asutus, mille eesmärk on teostada järelevalvet kohaliku finantsteenuste turu üle.

Küprose Väärtpaberite ja Finantsjärelevalve Komisjoni tegevusloa number: No 201/13

Kohaselt on Admiral Markets Cyprus Ltd-l õigus pakkuda investeerimisteenuseid ja investeerimise kõrvalteenuseid tegevusloas välja toodud finantsinstrumentidega. Lisaks on Admira Markets Cyprus Ltd Investori Kompensatsioonifondi (Investor Compensation Fund) liige, mille eesmärk on kaitsta liikmeskonna klientide rahalisi vahendeid.

Admiral Markets AS Jordan Ltd on Jordaania Väärtpaberikomisjoni (JSC) poolt volitatud ja reguleeritud investeerimistegevuse korraldamiseks (tegevusloa number 1/3/ 01970/ 21, kuupäev 20.10.2021). Admiral Markets AS Jordan Ltd on volitatud finantsnõustamisteenuste osutamiseks kohalikul turul. Samuti on tal tegevusluba järgmiste finantsteenuste osutamiseks välisturgudel: 1. Finantsmaakler. 2. Edasimüüja.

Admiral Markets AS Jordan Ltd  asub Jordaania Hašimiidi Kuningriigis, registreerimisnumber 57026, registrijärgne asukoht on esimene korrus, Time Centre hoone, Eritrea tänav, Um Uthaina, Amman, Jordaania.

Admirals SA (Pty) Ltd on registreeritud Lõuna-Aafrika Vabariigis Ettevõtete ja Intellektuaalse Omandi Komisjoni (CIPC) juures - registreerimisnumber - 2019 / 620981 / 07. Admirals SA (Pty) Ltd on volitatud finatsteenuste pakkuja (FSP51311) ja registreeritud Finantssektori Järelvalve Ameti (Financial Sector Conduct Authority) juures. Admirals SA (Pty) Ltd registrijärgne asukoht on: Dock Road Junction, CNR Dock Road and Stanley Street, V&A Waterfront, Kaplinn, Western Cape, 8001, Lõuna-Aafrika Vabariik.

Admirals SA (Pty) Ltd omab finantsteenuste pakkuja litsentsi.

Admiral Markets Canada Ltd sai 24.03.2022 a. registreeritud investeerimisühinguks ja Kanada Investeerimissektori Reguleeriva Organisatsiooni (CIRO) liikmeks, mille tegevust reguleerib Kanada Investeerimissektori Reguleeriv Organisatsioon (CIRO). Admiral Markets Canada Limited klientide kontosid kaitseb Kanada investorikaitsefond (CIPF) kindlaksmääratud piirides.  Kanadas ei ole veel äritegevust läbi viidud.

Admirals KE Ltd on Keenia Vabariigis registreeritud osaühing, mille ettevõtte number on PVT-JZUG57PL. Registrijärgne asukoht on: Muthithi Road Street, Allys Centre Building, Westlands-Nairobi, Kenya.Admirals KE Ltd on volitatud Capital Markets Authority (CMA) poolt kui veebipõhine valuutaturu kauplemisteenuse osutaja litsentsi numbriga 178. Rohkem infot CMA litsentsi kohta leiad siit. Keenias ei ole veel äritegevust läbi viidud.

Admirals SC Ltd omab Seišellide finantsteenuste ameti (FSA) litsentsi Seišellide väärtpaberidiilerina litsentsinumbriga SD073 väärtpaberidiileriga seotud tegevuse osutamiseks. Admirals SC Ltd registrijärgne asukoht on Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles.