The licence of Admiral Markets AS

Admiral Markets AS on Eestis registreeritud investeerimisühing, mis kuulub Admiral Markets Group AS-i rahvusvahelisse kontserni. Ettevõte on juhtiv internetipõhiste kauplemisteenuste osutaja Forex valuutaturul, samuti teistel finantsturgudel, kus saab kaubelda väärismetallide, aktsiate-, toorme-, futuuride- ja indeksite CFD-ga.

Finantsinspektsioon on väljastanud Admiral Markets AS-ile tegevusloa investeerimisteenuste ja investeerimise kõrvalteenuste pakkumiseks Euroopa Liidus.

Finantsinspektsiooni tegevusloa number on 4.1-1/46. Vastavalt tegevusloale on Admiral Markets AS-il õigus osutada investeerimisteenuseid ja investeerimise kõrvalteenuseid kõigis kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis ning kolmes Euroopa Majanduspiirkonna riigis, kuhu kuuluvad Island, Norra ja Lichtenstein.