Admiral Markets AS-i
allutatud võlakirjad

Admiral Markets’i allutatud võlakirja tingimused 28.12.2027

Emitent
Admiral Markets AS
Registreerimiskood
10932555
LEI
549300QE3BN5Y1FE7M41
Väärtpaberi nimetus
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027
Väärtpaberi lühinimi
ADMB080027A
ISIN Code
EE3300111251
Nimiväärtus
100 EUR
Intressimäär
8% aastas
Emissiooni maht
1 826 800 EUR
Emiteeritud väärtpabereid
18 268
Intressimaksed
kord poolaastas, igal aastal 28.06 ja 28.12
Järgmine kupongi maksepäev
28.12.2022
Noteerimise kuupäev
11.01.2018
Lunastamise kuupäev
28.12.2027
Emiteerimiskuupäev
28.12.2017
Juriidiline nõustaja
Advokaadibüroo TGS Baltic
Reguleeritud turg
Nasdaq CSD
Audiitor
PricewaterhouseCoopers AS
Järelevalveasutus
Eesti Finantsinspektsioon

Kauplemisinfo

Kauplemisajalugu

Aruanded

KKK

Mis on “võlakiri”?

Võlakirjad tähistavad võlainvesteeringuid, millega investor laenab võlakirja emiteerinud ettevõttele kindlaks perioodiks raha ning teenib selle eest eelnevalt määratud intressi. Admiral Markets pakub investoritele võimalust investeerida oma raha 10 aastaks ning teenidainvesteeringult intressi 8% aastas.

Mida tähendab võlakirja nimiväärtus?

Nimiväärtus on summa, mis makstakse investorile välja võlakirja lunastamisel. Ühe Admiral Marketsi võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ning esialgne märkimine toimub nimiväärtusega. See tähendab, et näiteks, kui investor soovib investeerida 1 000 eurot, peaks ta märkima 10 võlakirja.

Kuidas intressimakset tehakse?

Intressi makstakse kaks korda aastas: 28. juunil ja 28. detsembril või sellele järgneval tööpäeval. Igal intressimakse päeval makstakse investoritele välja 4 eurot võlakirja kohta.

Kas võlakirju saab ennetähtaegselt müüa?

Võlakirjad plaanitakse võtta  kauplemisele Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade hind börsil sõltub järelturu pakkumisest ja nõudlusest ning võib olla võlakirjade nominaalhinnast kõrgem või madalam. Turuhind sisaldab ka alates viimasest intressimakse päevast kogunenud intressi.

Kas intressimakselt peetakse kinni tulumaks?

Kui investor on Eesti residendist eraisik, peab Admiral Markets AS intressimakselt tulumaksu kinni vastavalt kehtivatele seadustele. Kui soovite investeerida investeerimiskonto kaudu ning maksekohustust edasi lükata, tuleb Admiral Markets AS-ile esitada vastav avaldus. Välisriigi residendist investorile tehtavatelt intressimaksetelt tulumaksu maha ei arvestat

Investeerimiskonto avaldus
Mida thendab “allutatud”?

Ettevõtte maksejõuetuse korral täidetakse allutatud võlapaberite omanike nõuded pärast teiste võlausaldajate nõuete täielikku täitmist.

On teil küsimusi?

Palun lugege meie üksikasjalikku KKK rubriiki ülevalpool.

Kui teil on lisaküsimusi, palun täitke allpool olev tagasiside vorm ja võtke julgelt ühendust.

Aitäh! Teie taotlus on vastu võetud!
Ups! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
award Brokers Choice 2016
Brokers Choice 2016

Best Forex Educator 2016
UK Forex Awards
First place

award Brokers Choice 2015
Brokers Choice 2015

Best MT4 broker
UK Forex Awards
First place

award Best CFD Broker 2016
Best CFD Broker 2016

Deutsches Kundeninstitut
CFD Broker 2016
5 Stars

award FxCuffs 2016
FxCuffs 2016

Best Foreign
Forex Broker
2015 & 2016

award Leserwahl 2016
Leserwahl 2016

Best Forex Broker
2015 & 2016
First place

award Brokers Choice 2016
Broker-Wahl 2017

Best Forex Broker
Brokerwahl Awards
Second Place